Ivan Pavao, biskup, sluga slugu Božjih, na trajan spomen. Za prikladniju brigu o duhovnom dobru Kristovih vjernika, časni brat Anton Tamarut, nadbiskup metropolit riječko-senjski, zbog znatnog broja stanovnika koji borave na njegovom crkvenom području zatražio je od ove Apostolske Stolice da se odvajanjem jednog dijela teritorija od tog područja osnuje nova biskupija. Suglasno o tome s časnim bratom Giuliem Einaudiem, naslovnim nadbiskupom Villamagnene u Pripolitani i apostolskim nuncijem u Hrvatskoj, te po savjetu Državnog Tajništva, držimo da treba rado udovoljiti spomenutom zahtjevu. Vrhovnom dakle našom vlašću od nadbiskupije Riječko-senjske, koja se odsad treba zvati Riječka, odvajamo dekanate: Gospić, Ogulin bez župa Lukovdol, Plemenitaš, Vrbovsko, Otočac, Senj bez župe Krmpote i Slunj, te od tako izuzetih mjesta uspostavljamo novu biskupiju Gospićko-senjsku, čije sjedište postavljamo u gradu Gospiću, dok ondje postojeći Božji hram na čast Navještenja Blažene Djevice Marije uzdižemo na stupanj i dostojanstvo katedralne crkve. Osim toga, biskupiju Gospićko-senjsku činimo sufraganskom riječkoj metropolitskoj stolici i njezinog biskupa podlažemo metropolitanskom pravu riječkog nadbiskupa. U svemu ostalom neka se pak obdržavaju kanonski zakoni. što smo odredili, povjeravamo na izvršenje časnom bratu Giuliu Einaudiu, kojega smo spomenuli, dajući mu potrebne i prikladne ovlasti, također i daljeg povjeravanja bilo kojem mužu postavljanom u crkvenom dostojanstvu, s obzirom na učinke o kojima se radi, pridodavši obvezu da se Kongregaciji za biskupe pošalje izvorni primjerak o činu izvršenja. Želimo napokon da ova naša Konstitucija, sada i ubuduće, bude držana valjanom te ništa drugo što bi joj se protivilo nema snage.

Dano u Rimu, kod Svetog Petra, dana dvadeset i petog mjeseca svibnja, godine Velikog jubileja dvijetisućite, dvadeset i druge našega Pontifikata.

+ Anđelo kard. Sodano + Luka kard. Moreira Neves

Državni Tajnik Prefekt Kongregacije za biskupe

Leonardo Erriquenz, apostolski protonotar

Anton M. Macculi, apostolski protonotar

Papina Bula o imenovanju dijecezanskog biskupa

Ivan Pavao, biskup, sluga slugu Božjih časnom bratu Mili Bogoviću, dosadašnjem naslovnom biskupu Tamate i pomoćnom biskupu riječko-senjskom, premještenom u novu biskupiju Gospićko-senjsku, pozdrav i Apostolski blagoslov. Rimskom Prvosvećeniku, nasljedniku blaženog Petra, pripada da se brine marljivom skrbi za pojedine partikularne Crkve, a za one koje su nedavno osnovane pažljivim pak duhom i brigom providjeti. Budući da treba postaviti prvog Predstojnika vjere Gospićko-senjskoj biskupiji, koja je na ovaj isti dan našom konstitucijom "Za prikladniju brigu" osnovana u Hrvatskoj kao sufraganska biskupija riječkoj metropolitanskoj stolici, Tebe, časni brate, koji si obdaren primjerenim i povjerenim sposobnostima, stručan u pastoralu i povijesnim znanostima, držimo prikladnim da njome upravljaš. Po savjetu dakle Državnog Tajništva, vrhovnom Apostolskom vlašću, pošto si razriješen veza s naslovnom stolicom Tamate i spomenute službe, imenujemo Te Gospićko-senjskim biskupom, dodijelivši Ti sva prava i pripadajuće obveze. Određujemo nadalje da se ovo Pismo obznani kleru i narodu iste biskupije; potičemo ih da Te poštuju i s Tobom ostanu povezani. Tebi napokon, časni brate, pod vodstvom Djevice Marije, molimo izobilje darova Duha Branitelja, da njima podržan uzmogneš tako vršiti pastoralnu skrb za vjernike koji su Ti povjereni te oni svednevice slijede Krista koji je Put, Istina i Život - usp. Iv 14,6 -. Njegov mir neka bude uvijek s Tobom i s novom crkvenom zajednicom Gospićko-senjskom koja Nam je vrlo draga.

Dano u Rimu, kod Svetog Petra, dana dvadeset i petog mjeseca svibnja, godine Velikog jubileja dvijetisućite, dvadeset i druge našega Pontifikata.

Ivan Pavao II.

Marcellus Rossetti, apostolski protonotar

  O Biskupiji - Sve