Napomena: Svi koji žele primiti mlade u smještaj mogu skinuti, ispuniti i odnijeti popunjeni obrazac u svoju župu.