Logo i himna

"Raduj se za svoje mladosti." (usp. Prop 11,9)

Pojašnjenje logotipa:

Prvi dio: Četiri kapi krvi u križu kao simbol Kristove žrtve.

Drugi dio: Četiri bijele latice ljiljana kao simbol čistoće.

Treći dio: Četiri plave kapi kao simbol krštenja ali i svih sakramenata zajedno.

Četvrti dio: Četiri žute latice Velebitske Degenije kao simbol Like i Gospića.

Peti dio: Svi dosadašnji djelovi tvore buket smisla – žrtva (življenje vlastite žrtve i promišaljanje o Kristovoj žrtvi) + čistoća (čistoća tijela i duha kroz život) + voda krštenja (spomen na sakramente i sakramentalno življenje) = Degenija (prekrasan plod, cvijet, nešto što dolazi na kraju kao kruna posvećenog života).

Ako se malo bolje zagleda u ovaj buket u njemu se krije križ koji ovom simbolu daje jednu dodatnu mističnost i snagu.  Logotip ima centar u kojeg se sabiru sve „latice“ i „kapi“ što simbolizira SUSRET. Boje crvena i bijela jedna do druge simboliziraju hrvatsku šahovnicu, a crvena, bijela i plava su boje HRVATSKE zastave. Križ u logotipu simbolizira KATOLIČKE vrijednosti ovoga susreta. Velebitska Degenija u ovom logotipu je najmanji i najmlađi cvijet kao simbol na svakog pojedinca okupljene MLADEŽI. Ako je Krist skriven u dnu logotipa u žrtvi i križu, a pojedinac na vrhu u Degeniji, povezuju ih sakramenti u simbolu vode i čistoća u simbolu ljiljana. Ispod simbola nalazi se natpis Gospić i skraćenica SHKM s godinom u svrhu uspomene na susret.

  SHKM - Sve