Karlo Špoljarić

vlč. Karlo Špoljarić


Ja, Karlo Špoljarić rođen sam 12. rujna 1998. godine u Gospiću, od majke Marije r. Orešković i oca Ivice Špoljarić. Prvo sam od sedmero djece svojih roditelja. Moji roditelji i ja aktivni smo u župi Uzvišenja sv. Križa u Perušiću, gdje sam primio sakramente kršćanske inicijacije: krštenje 18. travnja 1999. godine, pričest 25. svibnja 2008. godine i potvrdu 7. srpnja 2013. godine.  Završio sam Osnovnu školu 2013. godine u rodnom Perušiću, te svoje srednjoškolsko obrazovanje nastavio u Općoj gimnaziji u Gospiću koju sam završio 2017. godine. Uz završenu redovitu Osnovnu školu pohađao sam i završio i Osnovnu glazbenu školu. Pohađao sam Teološki studij na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu koji je afiliran PUG u Rimu. Vozačku dozvolu posjedujem od 2016. godine, izvrsno se služim računalnim programima, a od jezika poznajem njemački i engleski, a u pismu latinski, grčki i hebrejski.

      Svoj bogoslovski put započeo sam 2017. godine u bogoslovnom sjemeništu Ivan Pavao II. u Rijeci gdje sam proveo propedutsku godinu, nakon koje sam upućen na studij u Zagreb na FTIDI sa smještajem u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu na Kaptolu. U Nadbiskupijskom bogoslovnom sjemeništu proveo sam od jeseni 2018. do siječnja 2020., kada sam se preselio u Kolegij sv. Josipa na Jordanovac u kojem sam boravio od siječnja do ožujka 2020. U jesen 2020. godine vratio sam se u Nadbiskupskom bogoslovno sjemenište na Kaptol gdje sam ostao do danas.

     Uređivao sam web stranice svoje župe, bio aktivno uključen u njezin rad i zajednicu, stajao na raspolaganju župniku, te promicao kulturna dobra svoje župe. Vršio sam karitativne praktikume, u Rijeci volontirajući u Riječkom Hospiciju i Zagrebu volontiranjem u Dječjem domu na Vrhovcu kod sestara Karmelićanki i Domu za djecu sa posebnim mentalnim i retardacijskim teškoćama u Bistri. Pastoralni praktikum 2021./22. godine vršio sam u župi Presvetog Trojstva u Prečkom. Sudjelovao sam u izradi i realizaciji Vjesnika bogoslovne zajednice „Vjesnik biskupa Langa“, te kao glavni urednik izdao dva broja. Također sam bio uključen u rad bogoslovke koinonie od jeseni 2020. do jeseni 2021. Od 2019. godine suradnik sam Kursilja (Mali tečaj kršćanstva) kojeg vodi vlč. Andrije Vrane, te sam sudjelovao na brojnim formacijama i tečajevima za krizmanike kao animator svjedočeći tako o svom pozivu. Sudjelovao sam na kampovima za mlade na otoku Krapnju 2020. i 2021. kao sudionik, a u srpnju i rujnu 2022. godine sudjelovao sam na istom kampu kao animator.

 

     Primljen sam među kandidate za sveti red prezbiterata i đakonata Gospićko-senjske biskupije, 19. srpnja 2021. godine od strane gospićko-senjskog biskupa mons. Zdenka Križića. Službu lektora primio sam 27. studenog 2021. godine od strane varaždinskog biskupa mons. Bože Radoša. Službu akolita primio sam 27. studenog 2022. godine od strane bjelovarsko-križevačkog biskupa mons. Vjekoslava Huzjaka. Diplomsku radnju pisao sam na temu „Crkva i Europa u vrijeme dinastije Karoling“, te sam 6. lipnja 2023. godine diplomirao na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu s summa cum laude (10) uspjehom.

Đakonski red primio sam 25. studenog 2023., a trenutno sam na đakonskoj praksi u Biskupskom ordinarijatu. Član sam Organizacijskog Odbora SHKM-a od studenog 2023.

  Članovi Odbora organizacije SHKM-a - Sve