Goran Antunović

preč. Goran Antunović


Goran Antunović rođen je 2. listopada 1984. u Zavidovićima, župa sv. Josipa (BiH). Osnovnu školu završio je u Žepču (1999.), a srednju u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu (2003.). Novicijat mu je bio u Pinerolu (2004.), pedagoška praksa u Podsusedu (2007.) i Rijeci (2008.). Bogosloviju je studirao u  Rimu, sektor Filozofijeb (2004 -2006.) i Torinu teologiju (2008 -2012.). Za đakona je zaređen u Bazilici Marije Pomoćnice u Torinu (2011.). 16. 6. 2012. zaređen je za svećenika u zagrebačkoj katedrali, zaredio ga je nadbiskup Bozanić. Mladu misu je slavio 28. srpnja iste godine u župi sv. Petra u Lovnici (Bosna i Hercegovina).

Prve korake svećeničkog života proveo je na Knežiji u službi kapelana i voditelja za mlade  (2012-2015). Bio je i povjerenik za mlade, ekonom zajednice i kapelan na župi Marije Pomoćnice u Rijeci 2016. godine

Bio je župnik župe BDM Majke Crkve na Plitvicama i upravitelj župe Sv. Jelene Križarice u Rakovici (2016-2019). 2019. godine inkardiniran je u Gospićko - senjsku biskupiju  te je imenovan  župnikom župe Sv. Ane u Plaškom i upraviteljem župe Sv. Ivana Nepomuka u Saborskom (2019-2022.). Potom je 2022. premješten za župnika župe Uznesenja BDM u Brinju i upraviteljem župa Sv. Antuna Padovanskog u Letincu i Sv. Ivana Krstitelja u Lipicama. 2023. godine imenovan zupnikom u  župi Presvetog Trojstva u Otočcu, i  upravitelj za župe: župe Sv. Ivana Krstitelja u Švici, župe Sv. Mihovila u Dabru, župe Sv. Ilije u Sincu, župe Sv. Mihovila u Ramljanima i župe BDM od sv. Krunice u Čanku

  Članovi Odbora organizacije SHKM-a - Sve