Mišel Grgurić

preč. Mišel Grgurić


Mišel Grgurić, sin Slavka i Olivere r. Vukelić, rođen je 12. srpnja 1991. god. u Gospiću, župa Navještenja BDM. Veći dio života proveo je živeći u Korenici, župa Sv. Jurja, mč. Ima dvije sestre, Magdalenu i Ivonu.

Osnovnu školu je završio u Korenici, srednju (Hotelijersko-turističku) u Korenici, zatim studij teologije u Rijeci. Red đakonata primio u župi sv. Jurja u Korenici 19. prosinca 2015. po rukama biskupa Mile Bogovića, a sveti red prezbiterata u župi Navještenja BDM u Gospiću 18. lipnja 2016. po rukama biskupa Zdenka Križića.

Kao bogoslov i đakon obnašao je službu tajnika biskupa Mile Bogovića, sve do imenovanja novog biskupa Zdenka Križića. Nakon svećeničkog ređenja 2016. godine, nastavio je obnašati službu tajnika biskupa Zdenka Križića i župnog vikara katedralne župe Navještenja BDM u Gospiću.  U kolovozu 2017. razriješen je službe župnog vikara te je imenovan kancelarom Gospićko-senjske biskupije te je i dalje nastavio obnašati službu biskupovog tajnika. Od 2017. do 2022. vršio je službu povjerenika za Pastoral ministranata. Od rujna 2017. član je V. saziva Prezbiterskog vijeća Gospićko-senjske biskupije, u Poslovnom Odboru Prezbiterskog vijeća zapisničar, te član Zbora konzultora Gospićko-senjske biskupije. Od 2022. godine član je i VI. saziva saziva Prezbiterskog vijeća Gospićko-senjske biskupije, u Poslovnom Odboru Prezbiterskog vijeća tajnik, te član Zbora konzultora Gospićko-senjske biskupije. Uz druge službe povjerenik je za Pastoral medija i Pastoral duhovnih zvanja Gospićko-senjske biskupije te duhovnik Hrvatskog katoličkog liječničkog društva u Gospiću i odvjetnik na Interdijecezanskom ženidbenom sudu prvog stupnja u Rijeci. U Odboru za organizaciju SHKM-a vodi Odbor za liturgiju i Odbor za medije.

  Članovi Odbora organizacije SHKM-a - Sve