Richard Pavlić

mons. dr. Richard Pavlić


Izv. prof. dr. sc. Richard Pavlić rođen je 5. svibnja 1972. u Karlovcu. Rodom je iz Rakovice kod Slunja. Srednju školu završio je u Korenici, a studij teologije u Rijeci. Godine 1998. zaređen je za svećenika Riječko-senjske nadbiskupije u kojoj dvije godine obnaša službu nadbiskupijskog povjerenika za mlade te službu župnog vikara na župi Viškovo. Od 2000. godine svećeničku službu vrši u novonastaloj Gospićko-senjskoj biskupiji kao župnik župe Zagorje Ogulinsko. Godine 2004. odlazi na studij dogmatske teologije na Papinsko sveučilište Gregoriana u Rimu na kojem 2006. godine stječe zvanje magistra teologije, a 2010. titulu doktora teologije. Od jeseni 2010. godine do danas vrši službu župnika u župi Senj te predaje predmete dogmatske i fundamentalne teologije na Teologiji u Rijeci, područnom studiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Godine 2016. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2021. godine u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Za vrijeme rada na Teologiji u Rijeci vrši službu studentskog duhovnika, član je Vijeća za nauk vjere pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, Europskog društva za katoličku teologiju te Hrvatskog mariološkog instituta. Kanonik je Senjskoga kaptola, biskupijski je povjerenik Metropolijskog ureda Riječke metropolije za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba te član Nadzornog odbora Papinskog hrvatskog zavoda sv. Jeronima u Rimu. Posljednjih mjeseci vršio je službu generalnog vikara Gospićko-senjske biskupije. 30. listopada 2023. izabran je za dijecezanskog upravitelja Gospićko-senjske biskupije.

  Članovi Odbora organizacije SHKM-a - Sve