Valentina Borovac

gđa. Valentina Borovac


Valentina r. Kadić Borovac

Rođena sam u Slavonskom Brodu 14. veljače 1991. god. od majke Ane r. Tukara i oca Mije Kadić. Imam tri sestre i jednog brata. Supruga sam i majka.

OBRAZOVANJE: *Osnovna škola: 1996.-2004. OŠ  August Šenoa Gundinci, *Srednja škola: 2004.- 2009. Ekonomsko birotehnička škola Slavonski Brod, smjer ekonomist, *Fakultet: 2009. – 2014. Katoličko bogoslovni fakultet u Đakovu, filozofsko-teološki studij, *Politička akademija „Dobar smjer“ 2022. Stručni ispit sam položila 29.11.2016. Volontirala u Vjera i Svjetlo, te u obiteljskom savjetovalištu Caritas Osijek. Stručno osposobljavanje od 1.2. 2015. – 31.1.2016. u Gimnaziji Antun Gustav Matoš Đakovo. 1.2.2016. –zaposlena u Gimnaziji Antun Gustav Matoš Đakovo. Od rujna 2018.  do listopada 2021. zaposlena  u Osnovnoj školi Vladimir Nazor Vrsar, dogovoreni prekid ugovora, zbog preseljenja iz Istre u Liku. Od 1.5.2023. zaposlena sam u Tiskovnom uredu i odnosi s javnošću Gospićko-senjske biskupije, uz to od 16.8.2023., kao tajnica Katehetskog Ureda Gospićko-senjske biskupije, te sam član Odbora za organizaciju SHKM-a u Gospiću kao član odbora za medije.

Završila sam formaciju „Mladi za mlade“, župni dopisnici,  Teen Star, Katolički skaut, poučavateljica Billingsove metode. Prilikom studiranja kao član Zbora studenata bila sam predstavnik studenata na Fakultetskom vijeću, također sudjelovala sam u uredničkom vijeću časopisa Teofil, te kao urednica zbirke umjetničkih djela Znamen čežnje. Također, radila sam na predgovoru nekih knjiga te uredila par zbirki pjesama. Sudjelovala sam na izradi priručnika za Susret katoličke mladeži u Vukovaru 2017. Također, četiri godine pripremala sam učenike za Vjeronaučnu Olimpijadu.  U 2016. i 2017.  sudjelovala sam s učenicima u smotri vjeronaučnog stvaralaštva „Vjedra“. Pohađala sam otvorene kolegije Psihološkog savjetovanja na KBF – Đakovo. Sudjelovala sam u radionici Europske Komisije – Evidence and data informed policies making for education: ways foward u Den Haagu 6. i 7. travnja 2016. kao predstavnica Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske. Prilikom pohađanja Političke Akademije “Dobar smjer” radila sam na razvijanju komunikacijskih vještina, organizaciji, timskom radu, te leadershipu, aktivni član radne skupine za Obitelj i Demografiju.

  Članovi Odbora organizacije SHKM-a - Sve