Josip Tomljanović

vlč. Josip Tomljanović


Rođen sam 22. lipnja 1987. u Rijeci od roditelja Zlatka i Nade rođ. Smojver s prebivalištem u Senju. Imam starijeg brata i dvije mlađe sestre. Osnovnu školu i srednju školu pohađao sam i završio u Senju te sam maturirao 2006. Nakon mature u Rijeci sam upisao Ekonomski fakultet (2006.-2009.). Od 2010. - 2012. radio sam kao nastavnik u Osnovnoj glazbenoj školi "Vjenceslav Novak" u Senju. Od najranijeg djetinjstva bio sam povezan sa župnom crkvom, svećenicima i časnim sestrama te je duhovno zvanje još od ranih godina bilo prisutno u meni. Godine 2012. u dogovoru s biskupom mons. Milom Bogovićem upisao sam teološki studij na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Nakon prve dvije godine studija napravio sam pauzu od studija i slijedeću akademsku godinu 2014./2015. proveo sam u Ordinarijatu u Gospiću. Akademske godine 2015./2016. nastavio sam studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu – Teologiji u Rijeci i diplomirao 2019. s radnjom iz crkvene povijesti: „Senjski kaptol“. Za đakona sam zaređen u senjskoj katedrali 1. prosinca 2018., a na đakonskom praktikumu sam bio u Biskupskom ordinarijatu u Gospiću i u župi Sv. Križa u Ogulinu. Za prezbitera Gospićko - senjske biskupije zaredio me biskup mons. Zdenko Križić 29. lipnja 2019. u katedrali u Gospiću. Dekretom biskupa Križića imenovan sam župnim vikarom u župi sv. Križa u Ogulinu. Župnikom župa Uznesenja BDM u Brinju, sv. Antuna Padovanskog u Letincu i sv. Ivana Krstitelja u Lipicama imenovan sam u ljeto 2020. Od kolovoza 2022. župnik sam i upravitelj pastoralnog centra u župi Marije Majke Crkve na Plitvičkim jezerima. U Gospićko-senjskoj biskupiji obavljam službe povjerenika za pastoral mladih, ministranata i roma.

  Članovi Odbora organizacije SHKM-a - Sve