Josip Šimatović

preč. Josip Šimatović


Rođen sam u Otočcu i odrastao pored rijeke Gacke. Klasičnu gimnaziju završio sam u Zadru a teologiju u Rijeci. 2013. godine zaređen sam za svećenika i do 2016. bio sam župni vikar i voditelj katedralnog zbora u Gospiću. Od 2014. do 2021. godine vršio sam službu Povjerenika za pastoral mladih Gospićko-senjske biskupije. Već 8 godina živim u sjeni i zaštiti Hrvatskih mučenika na Udbini gdje sam župnik, rektor Svetišta i dekan udbinskog dekanata.  Od 2020. godine kapelan sam u vojnoj i policijskoj kapelaniji u Gospiću i na Udbini a vršim i službu dekana karlovačkog vojnog dekanata.

  Članovi Odbora organizacije SHKM-a - Sve